Retouneren

Retourneren binnen een termijn van 14 dagen
Je kan je PLOFshop meubel binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen retourneren. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de bestelling fysiek in bezit krijgt.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Daarnaast halen wij de te retourneren goederen gratis op. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Download het herroepingsformulier 

Herroepen elektronisch invullen: